Bijbelmarathon Tholen

Hartelijk welkom op de site van de Bijbelmarathon Tholen!

Dit jaar is het herdenkingsjaar van 500 jaar reformatie.

Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Die stellingen deden veel stof opwaaien. Het leidde tot een reformatie van de kerk, maar onbedoeld ook tot een scheuring tussen de Rooms-Katholieke kerk en de kerken van de reformatie. Een van de positieve vruchten van het leven van Maarten Luther was dat hij de Bijbel in de volkstaal vertaalde. Iedere christen moest zelf in de Bijbel kunnen lezen. In de 500 jaren die volgden zijn er onnoembaar veel nieuwe vertalingen gemaakt. Bijna iedereen op aarde kan tenminste een deel van de Bijbel in zijn of haar moedertaal lezen. Als Nederlanders kunnen we zelfs kiezen uit veel vertalingen: de Statenvertaling, de vertaling van 1951, de Willibrordvertaling, de Naardense Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling, de Bijbel in Gewone Taal en nog verschillende andere. We kunnen ze vergelijken en bestuderen. En dat hebben we uiteindelijk te danken aan Maarten Luther die ermee begon.

Om de aandacht te vestigen op de waarde van een goede Bijbelvertaling en op het belang van het voorlezen en horen van de Bijbeltekst willen wij de hele Bijbel van kaft tot kaft voorlezen. Ieder die daaraan wil meedoen, jong of oud, man of vrouw, gelovig of niet zo gelovig, is welkom om een kwartier voor te lezen, van Genesis 1:1 tot Openbaring 22:21. Hieronder vindt u een intekenlijst. Is er nog een kwartiertje vrij waarop u komt voorlezen? We lezen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004. De Bijbel ligt voor u klaar in de Ichthuskerk, Doelweg 7 in Tholen. Op de afgesproken tijd leest u verder waar uw voorganger is gebleven. We hopen ergens op zaterdag 26 augustus 2017 klaar te zijn.